نکات قبل از خرید

سفارشات در بازه زمانی 14 الی 23 انجام خواهند شد.

۱۵۰۰۰ ممبر واقعی کانال به روش اد اجباری

قوانین خرید | فالوور 98

چقدر طول میکشه سفارش انجام بشه ؟!

زمان تقریبی آغاز سفارش پس از ثبت : ۱۵ دقیقه الی ۱۲ ساعت

زمان تقریبی انجام سفارش : ۱۵ دقیقه الی ۱۲ ساعت